درباره ما

فروشگاه اینترنتی کتاب مشارق، محل عرضه و فروش کتب مرتبط با علوم اسلامی در سطح عمومی و تخصصی، کار خود را اوایل سال ۹۶ با استعانت از خداوند متعال در شهر مقدس قم و با عرضه کتب تخصصی حوزوی آغاز کرد، و بعد از مواجهه با تقاضای کتب مختلف از سوی مشتریان، اقدام به توسعه کار و همکاری با ناشرین متعدد نمود. عرضه کتاب با بیشترین تخفیف ممکن، رعایت انصاف، و پذیرش درخواست تهیه کتاب، از ویژگیهای کاری این وبسایت فروشگاهی است.